Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ kochenil--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

kochenilo

  1. Bọ yên chi.