Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ kirurgi--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

kirurgio

  1. Ngoại khoa.