Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwaːj˧˥ ʨaː˧˥kʰwa̰ːj˩˧ tʂa̰ː˩˧kʰwaːj˧˥ tʂaː˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwaːj˩˩ tʂaː˩˩xwa̰ːj˩˧ tʂa̰ː˩˧

Xem thêmSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi