Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xaːŋ˧˧ kiə̰ʔn˨˩kʰaːŋ˧˥ kiə̰ŋ˨˨kʰaːŋ˧˧ kiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xaːŋ˧˥ kiən˨˨xaːŋ˧˥ kiə̰n˨˨xaːŋ˧˥˧ kiə̰n˨˨

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa