Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xḭ˧˩˧ xo˧˧kʰi˧˩˨ kʰo˧˥kʰi˨˩˦ kʰo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xi˧˩ xo˧˥xḭʔ˧˩ xo˧˥˧

Danh từ

sửa
  1. (Từ lóng). Không có. Là anh em với "khỉ mốc," "khỉ gió," là con của "khỉ già" và cha của "khỉ con."
    Chẳng thấy khỉ khô gì cả!