Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xḭ˧˩˧ xo˧˧kʰi˧˩˨ kʰo˧˥kʰi˨˩˦ kʰo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xi˧˩ xo˧˥xḭʔ˧˩ xo˧˥˧

Danh từ sửa

  1. (Từ lóng). Không có. Là anh em với "khỉ mốc," "khỉ gió," là con của "khỉ già" và cha của "khỉ con."
    Chẳng thấy khỉ khô gì cả!