Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xḭ˧˩˧˧˥kʰi˧˩˨ jɔ̰˩˧kʰi˨˩˦˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xi˧˩ ɟɔ˩˩xḭʔ˧˩ ɟɔ̰˩˧

Từ tương tự sửa

Thán từ sửa

khỉ gió

  1. Như khí gió

Dịch sửa

Tham khảo sửa