Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ kalori--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

kalorio

  1. Ca-lo.