Tiếng Hà LanSửa đổi

Giới từSửa đổi

in plek van

  1. thay vì

Đồng nghĩaSửa đổi