Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

hostilities

  1. Dạng số nhiều của hostility