Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hon˧˧ leʔe˧˥hoŋ˧˥ le˧˩˨hoŋ˧˧ le˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hon˧˥ lḛ˩˧hon˧˥ le˧˩hon˧˥˧ lḛ˨˨

Danh từ sửa

hôn lễ

  1. Lễ cưới.

Dịch sửa

Tham khảo sửa