Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /.ˌpɑʊ.dɜː/

Danh từ sửa

gunpowder /.ˌpɑʊ.dɜː/

  1. Thuốc súng.

Tham khảo sửa