Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zək˧˥ ho̤˨˩jə̰k˩˧ ho˧˧jək˧˥ ho˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟək˩˩ ho˧˧ɟə̰k˩˧ ho˧˧

Từ tương tự sửa

Xem thêm sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa