Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰ːn˧˩˧ ɨək˧˥jaːŋ˧˩˨ ɨə̰k˩˧jaːŋ˨˩˦ ɨək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaːn˧˩ ɨək˩˩ɟa̰ːʔn˧˩ ɨə̰k˩˧

Xem thêm sửa

  1. Giản ước phân số.

Dịch sửa

Tham khảo sửa