Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

genitiv

  1. (Văn) Thuộc cách.
    Substantivet "hestens" står i genitiv.

Tham khảoSửa đổi