Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣa̤ː˨˩ ɣo˧˧ɣaː˧˧ ɣo˧˥ɣaː˨˩ ɣo˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣaː˧˧ ɣo˧˥ɣaː˧˧ ɣo˧˥˧

Danh từ sửa

gà gô

  1. Xem đa đa

Dịch sửa

Tham khảo sửa