Xem thêm: Fusing

Tiếng Anh

sửa

Động từ

sửa

fusing

  1. Dạng phân từ hiện tạidanh động từ (gerund) của fuse.