Tiếng PhápSửa đổi

Danh từSửa đổi

fréquencemètre

  1. (Vật lý học) Tần kế.

Tham khảoSửa đổi