Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ filateli--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

filatelio

  1. Tem học.