Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

epimerization

  1. Sự epime hoá.

Tham khảoSửa đổi