Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

ep

  1. Dựa hát chơi lâu (extended-play record).

Tham khảoSửa đổi