Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

endocytosis (không đếm được)

  1. (Sinh vật học) Quá trình nhập bào.