Tiếng Anh Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

  • IPA: /ˈɜː.əl/

Danh từ Sửa đổi

earl /ˈɜː.əl/

  1. Bá tước (ở Anh) ((xem) count).

Tham khảo Sửa đổi