Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc drektig
gt drektig
Số nhiều drektige
Cấp so sánh
cao

drektig

  1. Có mang, có chửa (thú vật).
    Kua er drektig.

Tham khảoSửa đổi