Tiếng GaliciaSửa đổi

Danh từSửa đổi

dragóns

  1. Số nhiều của dragón.