Tiếng Hà LanSửa đổi

Danh từSửa đổi

dr. (mạo từ de, không đếm được, không có giảm nhẹ)

  1. từ doctor viết tắt