Tiếng Na UySửa đổi

Tính từSửa đổi

Các dạng Biến tố
Giống gđc diger
gt digert
Số nhiều digre
Cấp so sánh
cao

diger

  1. To, lớn, khổng lồ.
    Vi så en diger okse.

Tham khảoSửa đổi