Tiếng MườngSửa đổi

Danh từSửa đổi

dộc

  1. Chà vá, doọc.