Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zḭ̈ʔk˨˩ vṵʔ˨˩jḭ̈t˨˨ jṵ˨˨jɨt˨˩˨ ju˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟïk˨˨ vu˨˨ɟḭ̈k˨˨ vṵ˨˨

Danh từSửa đổi

dịch vụ

  1. là một địa điểm để phục vụ nhu cầu của khách hàng


DịchSửa đổi