Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

cruzado

  1. Đồng cru-za-đô (tiền Bồ Đào Nha).

Tham khảoSửa đổi