Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /kɔ̃.ky.ʁɑ̃.se/

Ngoại động từ sửa

concurrencer ngoại động từ /kɔ̃.ky.ʁɑ̃.se/

  1. Cạnh tranh.

Tham khảo sửa