Tiếng Ido sửa

Từ nguyên sửa

Từ cian--a (tính từ)

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈʦja.na/

Tính từ sửa

ciana

  1. Xanh lơ.