Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaːn˧˧ ʨɨə˧˥ʨaːŋ˧˥ ʨɨ̰ə˩˧ʨaːŋ˧˧ ʨɨə˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨaːn˧˥ ʨɨə˩˩ʨaːn˧˥˧ ʨɨ̰ə˩˧

Tính từSửa đổi

chan chứa

  • Xem dưới đây

Phó từSửa đổi

chan chứa trgt.

  1. Đầy; lai láng.
    Chan chứa những tính cách điển hình của xã hội (Đặng Thai Mai)

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi