Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨṵŋ˧˩˧ lwa̰ːʔj˨˩ʨuŋ˧˩˨ lwa̰ːj˨˨ʨuŋ˨˩˦ lwaːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨuŋ˧˩ lwaːj˨˨ʨuŋ˧˩ lwa̰ːj˨˨ʨṵʔŋ˧˩ lwa̰ːj˨˨

Danh từ sửa

chủng loại

  1. Giống loài.
    Các chủng loại thực vật.

Tham khảo sửa