Tiếng MườngSửa đổi

Động từSửa đổi

chẳl

  1. Cháy.