Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨin˧˥ muə̤j˨˩ʨḭn˩˧ muəj˧˧ʨɨn˧˥ muəj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨin˩˩ muəj˧˧ʨḭn˩˧ muəj˧˧

Tính từ Sửa đổi

chín muồi

  1. Chỉ thời gian đúng lúc làm một điều gì đó.
    Thời cơ chín muồi.
  2. (Trái cây?) Chín hết mức có thể.
    Buồng chuối chín muồi.