Tiếng CatalanSửa đổi

Danh từSửa đổi

catalans số nhiều

  1. Dạng số nhiều của català.

Tính từSửa đổi

catalans số nhiều

  1. Dạng số nhiều giống đức của català.