Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

carbonic /kɑːr.ˈbɑː.nɪk/

  1. Cacbonic.
    carbonic acid — axit cacbonic
    carbonic gas — khí cacbonic

Tham khảoSửa đổi