Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

caesium

  1. (Hoá học) Xezi.

Tham khảoSửa đổi