Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kṵʔk˨˩ suk˧˥kṵk˨˨ ʂṵk˩˧kuk˨˩˨ ʂuk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kuk˨˨ ʂuk˩˩kṵk˨˨ ʂuk˩˩kṵk˨˨ ʂṵk˩˧

Tính từSửa đổi

cục súc

  1. Thái độ cộc cằn và thô bạo.