Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ borax--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

boraxo

  1. Borac.