Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

black rhinoceros (số nhiều black rhinoceros hoặc black rhinoceroses)

  1. Tê giác đen.