Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓiə̰w˧˩˧ ɗa̰ːʔt˨˩ɓiəw˧˩˨ ɗa̰ːk˨˨ɓiəw˨˩˦ ɗaːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓiəw˧˩ ɗaːt˨˨ɓiəw˧˩ ɗa̰ːt˨˨ɓiə̰ʔw˧˩ ɗa̰ːt˨˨

Động từ sửa

biểu đạt

  1. Dùng ngôn ngữ hoặc hình thức nào đó để làm cho tư tưởng, tình cảm được tỏ rõ ra.
    Ngôn ngữ là công cụ để biểu đạt tư duy.