Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

bd

  1. Cử nhân thần học (Bachelor of Divinity).

Tham khảoSửa đổi