Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓaŋ˧˧ səːn˧˧ɓaŋ˧˥ ʂəːŋ˧˥ɓaŋ˧˧ ʂəːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓaŋ˧˥ ʂəːn˧˥ɓaŋ˧˥˧ ʂəːn˧˥˧

Danh từSửa đổi

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi