Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓṳŋ˨˩ no̰˧˩˧ɓuŋ˧˧ no˧˩˨ɓuŋ˨˩ no˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓuŋ˧˧ no˧˩ɓuŋ˧˧ no̰ʔ˧˩

Động từ

sửa

bùng nổ

  1. phát sinh ra, bùng lên, nổ ra một cách đột ngột.
    Bùng nổ chiến tranh .
    Chiến sự lại bùng nổ dữ dội.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa