Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓï̤ŋ˨˩ aːn˧˧ɓïn˧˧ aːŋ˧˥ɓɨn˨˩ aːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓïŋ˧˧ aːn˧˥ɓïŋ˧˧ aːn˧˥˧

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa
  1. Yên ổn, không gặp trắc trở, nguy hiểm.
    Mọi người đều bình an.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa