Tiếng IdoSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ artileri--o (danh từ)

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

artilerio

  1. Pháo.