Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

anethum

  1. (Thực vật học) Cây thì là.

Tham khảoSửa đổi