ăn vóc học hay

(Đổi hướng từ an voc hoc hay)

Tiếng ViệtSửa đổi

Thành ngữSửa đổi

ăn vóc học hay

  1. Người (thường là trẻ em) có sức khỏe và trí tuệ