Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

amigos số nhiều

  1. Dạng số nhiều của amigo

Tiếng AsturiasSửa đổi

Danh từSửa đổi

amigos số nhiều

  1. Dạng số nhiều của amigu

Tiếng Bồ Đào NhaSửa đổi

Danh từSửa đổi

amigos số nhiều

  1. Dạng số nhiều của amigo

Tiếng Tây Ban NhaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đức amigo amigos
Giống cái amiga amigas

amigos số nhiều

  1. Dạng số nhiều của amigo